2 Aralık 2012 Pazar

İyi ki Rekabet Var


Masyon olarak bırakın, bir ürünün en ucuza hangi sitede satıldığını araştırıp bulmamızı, ortada kayda değer bir yüzdesel fark var ise yayınlıyor oluşumuzun neye bağlı olduğuna dair kısa bir yazı yazalım istedik. Biraz mevzuatsal konulara gireceğiz; ama inanıyoruz ki bu hususlar takipçilerimizde ayrı bir bilinç de yaratacaktır.

Şimdi, Rekabet Kurumu’nun yayınladığı Rekabet El Kitabı var. Bu kitapta "rekabet ortamı, teşebbüsleri; piyasaya düşük fiyatla kaliteli mal ve hizmet sunmaya, maliyetlerini düşürmeye, yeni ürünler üretmeye, ürün çeşitlerini artırmaya ve mevcut ürünlerini geliştirmeye teşvik eder" denilmektedir.

Rekabet Kanunu'nun 4. maddesinde de "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır." der ve "Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi" halini özelllikle yasaklar.

Yani, hiçbir üretici/dağıtıcı; hiçbir satıcıya, bayiye doğrudan ya da dolaylı olarak ürünümü şu fiyata satacaksın diyemez (münhasır bayiliklerde durum biraz farklılaşıyor; ama orada da alt ve üst limit konulması söz konusu olabilmektedir, yine doğrudan X TL'ye satacaksın gibi kesin bir fiyat şartı koyulamamaktadır). Bu sayede de, Rekabet El Kitabı’nda belirtildiği üzere, firmalar arasında rekabet artmakta, bu da kendini fiyatlarda, hizmetlerde farklılık şeklinde ortaya çıkmakta ve biz de tüketiciler olarak bundan faydalanmaktayız. Masyon da, tüketiciler yerine araştırmalarını yapmakta ve yakaladığı fırsatları* yayınlamaktadır.

Böyle bir örnek oldu mu daha önce?

Evet, Anadolu Elekronik'in 1.06 milyon TL ceza almasına neden olan bir olay var. 23.06.2011 tarihli kurul kararında da belirtildiği üzere, Anadolu Elektronik hakkında "Anadolu Elektronik Aletler Paz. ve Tic. A.Ş. ile Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirledikleri iddiası" ile Rekabet Kurum’una şikayette bulunuluyor ve Kurum da inceleme sonrası Anadolu Elektronik'in suçlu olduğuna hükmediyor.

Kararda, "Anadolu Elektronik’in özellikle 2009 yılı içerisinde ve 2010 yılı başında (yaklaşık 11 aylık bir dönem) alıcılarının satış fiyatına müdahale ettiğine ve bu müdahalelerin alıcıları tarafından kabul edildiğini işaret eden belgelere ulaşılmıştır." denilmektedir. Detaylı bilgiye http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/kararlar/karar4564.pdf bağlantısı aracılığı ile ulaşılabilir.

Bilgi: Ülkemizde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 13 Aralık 1994'te yürürlüğe girdi ve 4054 sayılı Kanun'un uygulanmasını gözetmekle görevli Rekabet Kurumu, karar alma organı Rekabet Kurulunun 5 Mart 1997 tarihinde atanması ve sonrasında gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla 5 Kasım 1997'de faaliyete geçti.

*Masyon'un yakaladığı fırsatlar ne anlam ifade etmektedir?
  • Diyelim ki bir ürünü 10 tane e-ticaret sitesi satıyor. Bu 10 siteden, en ucuz olan ile en ucuz ikinci site arasındaki fiyat farkı en az %5 ise yayınlıyoruz.
  • SSL sertifikası olmayan siteleri yayınlamıyoruz, en ucuza satsalar bile.

Evet, iyi ki rekabet var! Takipte kalın. Facebook'tayız: https://www.facebook.com/masyoncom

--
Okumak isteyenler için Rekabet El Kitabı: http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/belgeler/belge302/rkelkitabi.pdf

--


Yasal Uyarı Metni:

Masyon.com'a bu blogdaki yazıların tüm hakları Masyon'a aittir ve bu sayfaya aktif bağlantı sağlanmak kaydı ile kısmi olarak (yazının tamamı kullanılmadan) tekrar yayınlanabilir. Metnin kullanılması halinde bilgi@masyon.com adresine de bilgilendirme yapılması rica olunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...